forumarticles Section Audio La Fanzinotheque brochures journaux nouscontacter Acceuil
Accueil > Other langages / Otros idiomas / Altri idiomi / Andere Sprachen… > македонски јазик

македонски јазик

Dernier ajout : 26 octobre 2017.


 • Да го укинеме политичкиот затвореник

  15 juillet 2016

  Последниве неколку години одново почна да се појавува терминот „политички затвореник“. Поим којшто сметавме дека изчезна пред децении, барем во антиавторитарните кругови.

 • Ниту заборав ниту обред: против култот на мршата

  28 décembre 2015

  „Ми се чини дека би било позадоволувачки почит да се изрази преку дела, со оглед дека се работи за личности кои својата храброст ја искажале преку дела.“ Тукидид, Историја на Пелопонеската војна, 411 п.н.е.
  Опасно е да ѝ се објави војна на државата и на овој свет, затоа што можат да се направат само две нешта: да се напредува и да се води борба, против сѐ што би можело да го уништи, ослабе или спречи напредувањето. Како анархисти, под што подразбираме и како револуционери, свесни сме за нашите избори и одговорности кои произлегуваат од нив. Кога велиме (…)

 • Ние не сме робови, ние сме динамит!

  3 février 2015

  Ние не сме робови, ние сме динамит!
  Постојат стари теми, од друг век. Сиромаштијата, за која се веруваше дека нејзиното ширење на Запад повеќе не е можно, се врати за да ни ги покаже забите. Банкарите сè уште не скокаат од прозорци, но сиромаштијата ги полни улиците. Продавниците и фабриките ги затвораат своите врати. Милиони луѓе се во ситуација во која не гледаат никаква иднина. Им беше ветувано дека ако животот го минат на колена, помеѓу работата од која профитира само газдата и покорноста кон оние на власт, ќе имаат сигурен и тивок опстанок. Сега на (…)

 • Репродукција на секојдневниот живот

  17 octobre 2013

  Секојдневната практична активност на припадниците на племето репродуцира, или постојано обновува, племе. Оваа репродукција не е само физичка, туку е исто така и општествена. Преку нивната секојдневна активност припадниците на племето не репродуцираат само група на човечки суштества; тие репродуцираат племе, имено посебен општествен облик во кој оваа група на човечки суштества извршува специфични активности на специфичен начин. Специфичната активност која ја извршуваат припадниците на племето, не е резултат на „природните“ карактеристики на луѓето на начин на кој производството на мед е резултат на „природата“ на пчелата. Секојдневниот живот одреден и обновуван од припадниците на племето е специфичен општествен резултат на посебните материјални и историски услови.


Accueil | Suivre la vie du site RSS 2.0 | Contact | D'autres sites